ساختمان مرکزی

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل 
تلفن: 88115800
کدپستی: 1631713931
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه- 8 الی 16

استان اصفهان

آدرس: اصفهان ، فولادشهر ، سپاهان، فرعی سوم 
تلفن: داخلی 311
کدپستی: 1631713931
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه- 8 الی 16

استان لرستان

آدرس: لستان، خرم آباد، چهارراه نفتی، کوچه دانش اول  
تلفن:  داخلی 663
کدپستی: 1631713931
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه- 8 الی 16

استان خوزستان

آدرس: خوزستان، بندر ماهشهر ، فرهنگسرا 
تلفن:  داخلی 661
کدپستی: 1631713931
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه- 8 الی 16