استقرار نرم افزار ایدو 

اصلی‌ترین عامل موفقیت یک نرم‌افزار در سازمان، پیاده‌سازی و استقرار صحیح متناسب با نیازهای آن سازمان است. فرآیند استقرار نرم افزار  کاملا به صورت فازهای متمایز و مرتبط با هم انجام می‌شود. در نتیجه راه‌اندازی هر سیستم کاملا برای هر کسب‌و‌کار کاربردی و بهینه خواهد بود. وجود یک تیم قوی و با تجربه، در کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف زمان و ارتقاء کیفیت پیاده‌سازی و نصب نرم‌افزارهای ایدو متناسب با نیازها و ساختار سازمان بسیار با اهمیت می‌باشد.

“تیم استقرار نرم افزار ایدو ، با سطح دانش و مهارت گسترده و شناسایی نیازهای مشتری، همواره بهترین راهکارها را به شرکت‌ها پیشنهاد داده و اجرا می‌کند.”


شناخت 


ایجاد زیر ساخت فناوری اطلاعات، نصب و راه اندازی نرم افزار

شناسائی فرآیند های کسب و کار مشتری و جمع آوری اطلاعات

تعیین الزامات، فرضیات و محدودیت های پروژه

تعیین اولویت پیاده سازی سیستم ها

تحلیل 


شناخت تکمیلی کسب‌و‌کار مشتری

ارائه راهکار‌های بهینه (Best Practice)

پیاده سازی


آماده‌سازی داده‌های زیر‌ساختی (Master data)

پیاده‌سازی و پیکر‌بندی سیستم‌های نرم‌افزار مطابق با گزارشات شناخت

ورود و مهاجرت اطلاعات مشتری به ایدو

بررسی فرآیند‌های پیاده‌سازی

تست یکپارچگی سیستم پیاده‌سازی شده

تحویل

شبیه‌سازی کلیه عملیات مشتری در نرم‌افزار و انجام تنظیمات نهایی نرم‌افزار

ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی ایدو