ما منابع انساني را مهم ترين سرمايه و عامل اساسي رشد و تعالي سازماني مي دانيم.
ما خود را متعهد به ارائه خدمات به مشتريان با بالاترين استانداردهاي کيفي مي دانيم
ما معتقدیم صداقت و پایبندی به اصول اخلاق از ضروریات است
ترویج خلاقیت و نوآوری و بکارگیری روشهای نوین شیوه ماست
ما کار تیمی و تصمیم‌گیری بر اساس خرد جمعی را عامل پیروزی خود می دانیم
مسئولیت پذیری، تعهد، دانایی محوری و یادگیری مستمر را سرلوحه کارهای خود قرار می دهیم
ارزش آفرینی برای مشتری و احترام به انتظارات تمامی ذینفعان در شرکت ما نهادینه شده است
احترام به باورها و هنجارهای اجتماعی، رعایت استانداردها، قوانین و مقررات زیربنایی همواره در دستور کار ما قرار دارد

ایدو
توجه: شرکت ایدو  وظیفه خود می­ داند تا زمانیکه مشتری نیاز به خدمات دارد با کیفیت قابل قبول به ارائه این خدمت ادامه داده و همواره در کنار مشتری بماند. در همین راستا با راه اندازی مرکز پشتیبانی و خدمات مشتریان با ابزارها و مکانیزم­ های متنوع سعی کرده­ ایم حس اطمینان و دلگرمی را برای مشتریان خود را فراهم آوریم.

ارزش مــا

ما به ارزش‌های خود متعهد می‌شویم، زمان و دانش خود را به اشتراک می‌گذاریم، گوش می‌دهیم و از دیگران یاد می‌گیریم تا با باز کردن قدرت هوش داده، ارزش تجاری عظیمی ارائه دهیم.