مجوز فعالیت ایدو

در تاریخ ۲۰ دیماه سال  ۱۳۹۰شرکت خرم رسانه نوین گهر(نام تجاری ایدو )، باتوجه به شاخص هاي مطلوب و شايسته شرکت فناور ی اطلاعات  در حوزه هاي مختلف فناوری اطلاعات از جمله كفايت سرمايه مطلوب، رشد مثبت منابع انسانی ، پيشگامي در عرصه هاي فناوری  ، شفافيت عملكرد مشتریان  و ... با اعطاي مجوز رسمي، فعاليت اين  شرکت را دائمي كرد.
 
در متن این مجوز آمده است:
 
توسعه فرهنگ پسندیده مشتری مداری ، حفظ حقوق مشتریان ، تطبیق ساختار آن شرکت با ضوابط و مقررات ذی ربط از اهم مواردي است که انتظار مي رود توسط مديران و کاركنان محترم آن شرکت مورد توجه قرار گيرد. »
 
با صدور این مجوز از سوی نظام رایانه ای استان خوزستان ، فعاليت شرکت فناوری اطلاعات در حوزه رایانه  دائمي شد.

مهران جافری
 
مهران جافری