هوش تجاری و داده پژوهی

  • طراحی و پیاده سازی فرآیندهای ETL
  • پاکسازی و مسترسازی اطلاعات
  • طراحی و پیاده سازی انبارداده
  • طراحی و پیاده سازی سامانه های BI (داشبورد،گزارشات تحلیلی و..)
  • اجرای پروژه های Data Mining جهت استخراج دانش نهان داده