پشتیبانی محصولات نرم افزاری

  • مدیریت و تضمین برپایی (فعال بودن) سرویس ها
  • به روز آوری و اعمال اصلاحات، تغییرات یا بهبودهای انجام شده در سیستم ها و نصب نسخه های جدید سیستم ها
  • نظارت و مانیتورینگ عملکرد سیستم ها و ارزیابی دوره ای امنیت سیستم ها          
  • نصب و راه اندازی، نگهداری، بهینه سازی (Tuning) پایگاه های داده (DBA)
  • رفع نیازهای جزیی کاربران
  • ارایه آموزش های کاربری لازم به کاربران سیستم ها