تمام فرآیندهای منابع انسانی خود را در یک مکان مدیریت کنید

نرم افزار مدیریت منابع انسانی جافری  به شما کمک می کند تا به راحتی تمام استخدام، حضور در هیئت مدیره و مدیریت کارکنان خود را در یک مکان بصری سازمان یافته مدیریت کنید.

یک نمای بصری واضح از تمام استخدام های شغلی خود داشته باشید

از نمودارهای ما برای دریافت نمای کلی از عملکرد کارکنان، تعیین اهداف و ارائه بازخورد استفاده کنید،اطمینان حاصل کنید که خط‌مشی‌های شرکت شما با ردیابی مستمر توسعه آن‌ها، از رهبری ارشد و کارمندان خبر می‌دهد. همانطور که فرآیند خط مشی خود را بهبود می بخشید، موتور گردش کار ما آماده کمک است.

درخواست های ساده منابع انسانی را جمع آوری کنید

چه بازخوردی برای بهبود باشد و چه پیشنهاداتی برای ایده‌های جدید، ویژگی فرم‌های ما درخواست‌ها را در پروژه‌هایی که در آن کار می‌کنید ادغام می‌کند.


پست مرتبط