اسکریپت تراست یک اسکریپت سامانه جامع برای جذب، استخدام، استقرار و مدیریت کارکنان یک سازمان است. HRM اغلب به عنوان منابع انسانی (HR) شناخته می شود. بخش منابع انسانی یک شرکت یا سازمان معمولاً مسئول ایجاد، اعمال و نظارت بر سیاست‌های حاکم بر کارگران و روابط سازمان با کارکنان است.اسکریپت تراست مدیریت کارکنان با تاکید بر آن کارکنان به عنوان دارایی های کسب و کار است. در این زمینه گاهی از کارکنان به عنوان سرمایه انسانی یاد می شود. مدیریت منابع انسانی از طریق سامانه اختصاصی منابع انسانی که مسئول اجرای روزانه وظایف مرتبط با منابع انسانی هستند، کار می کند.


به طور معمول، منابع انسانی شامل یک بخش کامل در هر سازمان می شود. بخش‌های منابع انسانی در سازمان‌های مختلف می‌توانند از نظر اندازه، ساختار و ماهیت موقعیت‌های فردی متفاوت باشند. اسکریپت HRM تراست یک محصول ایرانی مدیریت منابع انسانی است که به شرکت ها کمک می کند تا نیازهای توسعه و مدیریت افراد خود را برآورده کنند و چرخه عمر کارمندان را از ابتدا تا انتها مدیریت کنند. پنج ماژول از استخدام، یادگیری، عملکرد و مدیریت محتوا پشتیبانی می کنند. بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی کاربر یا نوع دستگاه، می توان به آن از هر کجا و در هر زمان دسترسی داشت.


نحوه خرید از سایت راست چین 

https://www.rtl-theme.com/trust-hrm-script/